Ποιού να πω τα my troubles τζιαι να κάμει understand
να δουλεύκω night τζιαι μέρα
τζιαι να μεν’ τα φκάλλω πέρα
μέσα στουν’ το strange land;

Είπεν μου ο my girys που έκαμνα finish το school
αν θέλεις το life σου great
μάθε γυιε μου ένα trade
να μεν είσαι silly, fool.

Μα έπιασα τη wrong τη στράταν τζι’ έκαμα το good life missed
άρκεψα gambling να γίνω richer
τζιαι είχα στο side μου για teacher
έναν young Cypriot priest.

Έκαμεν με learn το poker, το black jack τζιαι races
είπεν μου θύμον να μεν ιππέφτω
τζι’ έκαμεν με learn να κλέφτω
που το pack τους aces.

Η μάνα μου θυμώθηκεν μα έδειξεν μου patience
είσιεν για μέναν too much feeling
she had no idea πώς έκαμνα stealing
money που τους relations.

Ώσπου μια bad luck ημέραν είτουν μεσ’ το Christmas season
έκλεψα που τον cousin Andy
μα επιάσαν με red handed
τζιαι επέψαν με στο prison.

Τζιειμέσα είχα time to think what my τζιύρη used to say
πήαιννε straight, don’t waste your time
διότι my friend το crime
εις το end εν κάμνει pay.

London 24. 8. 1998