Ο Χαμπής ο Αγιανναπίτης γρονών εξηνταεφτά
που επούλησεν οικόπεδα τζι’ εγίνην με λεφτά
για χάρην μιας Εγγλέζας επέταξεν την βράκαν
τζιαι τες πέντ’ έξι τρίσιες του εράντιζεν τες λάκαν.

Μοντέρνα ρούχα εγόρασεν τζι’ ακριβά μυρωδικά
μιστάρωσεν τζιαι δάσκαλον να τον μάθει αγγλικά
ούλλ’ όσοι τον εξέρασιν, κρυφά τον περιπαίζαν
του Χαραλάμπη όμως ο νους εν πάνω στην Εγγλέζαν.

Εν πολλά ερωτευμένος, τζι’ άεις τους άλλους να γελούσιν
της γόρασεν τζιαι Mobile για να επικοινωνούσιν.
English rose τής ελάλεν τζιαι τζιείνη ελάλεν του sweet Charlie
τζιαι εκατούραν πάνω του άμμα του λάλεν darling.

Αν πράγματι του έδειγνεν ότι πως την αγάπαν
παλάτιν θα της έχτιζεν μεσ’ στην Αγίαν Νάπαν.

Μιαν νύχτα πού’σιεν πάνω του πεντ’ έξι ουϊσκούθκια
αρτζιήνεψεν να της λαλεί κάτι γλυκά λοούθκια.

1 love you κόρη plenty έμπηκες in my heart
επέταξα for you my βράκα in your eyes νάμαι smart
your beauty έπιασεν με like a mouse μεσ’ την τσάκραν
έχω σπίθια τζιαι ριάλια τζιαι suppliers με βιάκρα.

Θέλω να σε κάμω married να σου δώσω all the fun
τζιαι τον President Clerides θάχουμεντε για best man.
Θέλω να μου δώσεις answer, όμως να το κάμεις soon
τζιαι πασ’ στα βουνά του Τζιύκκου θα σε πάρω honeymoon.

Πε μου yes, τζιαι χαβιάρι κάθε μέρα εννά τρώεις
τζιαι swimming θα σε παίρνω πάντα με την Rolls Royce.
Εννά ζήσουμεντε happy όσα γρόνια μας εμείναν
τζιαι αμμέν κάμνουμεν children I will buy you μιαν τουζίναν.
Μα η Εγγλέζα εν έθελεν τον Charlie ν’ απογοητευτεί
είπεν του θέλει more time πιο καλά να το σκεφτεί.
Μα εγιώ φοούμαι την αλήθκειαν η Εγγλέζα αν του πει
μέσα σε φρενοκομείον εννά βρούμεν τον Χαμπήν.

Λονδίνο 19.7.1999