Ο κοuτσο-Κωστής τ’ Αντώνη, άννονας της Αρετής
ονειρεύκετουν πως ήτουν ο πιο μιάλος αθλητής.
Για κατασκήνωσιν επήεν πασ’ στα όρη του Φικάρτου
να προπονηθεί να γίνει πρώτος Τσιάμπιον του πιλιάρτου.

Για πίλιες έσιει τους μάππουρους, την μαrσούκαν του για στέκκαν
να τσακρίσουν οι εχθροί του, τζιείνοι που δεν του πιστεύκαν.

Εν θάσιεν καλλύπερον του μεσ’ στην Κύπρον στο πιλιάρτον
τζι’ όμμα έφκαιννεν να παίζει
θά ‘καμνεν σιόνιν το τραπέζιν
το πολλύν σε έναν κάρτον.

Έβαλεν σκοπόν να κάμει τ’ όνομαν του ξακουστόν
με την προσιαστήν την βράκαν τζιαι γελέκκιν πλουμιστόν.
Μιαν πρόσκλησιν επήρεν εις το Σιέφιλντ για να πάει
τζι’ ήτουν σίουρος ο Κώστας πως το Κύπελλον θα φάει

Εκαrέβην εις το Σιέφιλντ τζι’ έμπηκεν μεσ’ την αρήναν
τζιαι για μάσκοτ του επήρεν μιαν λοπούν τζιαι μια γαλήναν.
Τον Τζιήμμυ Γουάητ βκάλλει έξω που τον πρώτον τον γυρόν
τζι’ έκαμεν τον, τον κλεισμένον τζι’ έκλαιεν σαν το μωρόν.

Έκαμεν τον Άλεξ Χίκινς να τον πιάει το νευρικόν
τζιαι τον Στήβεν Χένρι δέρνει μ’ έναν σκορ δυναμικόν.
Τον Κληφ Θόρπον, τον καημένον έκαμεν τον τέλεια χώμαν
τζιαι τους κομεντέητορς ούλλους αφήννει μ’ ανοιχrόν το στόμα.

Τον Στηβ Τέηβς πετυχαίννει ο Κωστής στον τελικόν
τζι’ εξιφτέλισεν τον τέλεια
να τον θωρούσετε κοπέλια
έμοιαζεν μ’ αναιμικόν.

Το πρωτάθλημαν επήρεν, αφ’ ούλλους τους ενίκησεν
μα πριν το Κύπελλον του πιάσει
τζιαι τη νίκην του γιορτάσει
έππεσσεν που το κρεβάτιν άξιππα τζι’ εξύπνησεν.

Λονδίνο 4.11.1987