Ετζιοιμάτουν ο καμπούρης ο Γιωρκής της Αρετής
τζι’ ονειρεύκετουν πως ήτουν ο πιο μιάλος αθλητής.

Αντιπρόσωπον της Κύπρου στους Ολυμπιακούς τον βρίσκουν
στα τριάππιθκια, στο βούρος, τζιαι στο βούννημαν του δίσκου.

Άφταστος εν εις το βούρος, πε μου ποιος να τον ηφτάσει
απού μιτσής εν μαθημένος
αφού ο τζιύρης του εν θυμωμένος
εβούραν τον νευριασμένος να τον βάλει να διαβάσει.

Στα τριάππιθκια εν πιστεύκω να του πάρουν το πρωτείον
που τα παναθύρκα αππήαν για να φύει που το σκολείον.

Που το βούννημαν του δίσκου μιτά του ποιοί εννά τα βάλουν
αφού πάντα εβούνναν πέτρες της δασκάλας τζιαι δασκάλου.

Οι Ολυμπιακοί αρκέφκουν τζι’ ο Γιωρκής μας παίρνει θέσιν
τζιαι της δόξας το στεφάνι, εν σίουρος πως θα φορέσει.

Επροκρίθην εις το βούρος, έφτασεν στον τελικόν
τζιαι στον ύπνον του ο Γιώρκος έσπασεν κάθε ρεκόρ.

Στο ακόντιον ο Γιώρκος ούλλους τους ενίκησεν
αλλά πριν τον στεφανώσουν
τα πρωτεία να του δώσουν
έππεσεν που την καρκόλαν άξιππα τζι’ εξύπνησεν.

Λονδίνο 27.8.1979