Αρώτησα έναν παππούν
για τ’ αγαθά της πλάσης
αν εμπορούσεν να μου πει
για τη χαράν μεσ’ την ζωή
ένας πως θα χορτάσει.

Μου είπεν με ήρεμη φωνή
σε τούτα τα λόγια κρώστου
οι αρετές να διοικούν
δώσε φαϊ\ι του νηστικού
παρηορκάν τ’ αρρώστου.

Του πεθαμμένου μακαρκάν
νερόν του διψασμένου
γίνε Πάσκαν τζι’ Ανάσταση
τζιαι δώσε συμπαράσταση
κάθε δυστυχισμένου.

Το μίσος, ο εγωϊσμός
τζι’ η ψευτο-φαντασία
για πάντα δεν αντέχουσιν
τούτα εν που καταστρέφουσιν
γυιε μου την κοινωνία.

Ποττέ σου μεν τζιαι γελαστείς
αγάπη ν’ αγοράσεις
μεν γίνεις σκλάβος του ππαρά
γιατί τη γνήσια χαράν
έν’ θεν να τη χορτάσεις.

Τζιείνος που γοράζει φίλους
κύριε τού απαντούν
τζιαι με λίρες τούς στοιβάζει
όσην ώρα τους γοράζει
τόσην ώραν ταγιαντούν.

Εάν θέλεις να απολαύσεις
της ζωής την ομορκιάν
νάσιει η ζωή σου
αξίαν πάσκισε νάσιεις φιλίαν
τζιαι το σέβος στην καρκιάν

Rectory Road,
Λονδίνο 20.2.2002