Σήμερα που γιορτάζεις την ονομαστική σου
τζι’ ούλλοι ευτζιές χαρίζουν σου που μέσα στην καρκιάν
η Παναγία τζι’ ο Χριστός εύχομαι ναν’ μαζί σου
για να σε προστατεύουν, στην καθ’ αναποθκιά.

Υγείαν, μακροημέρευση, σήμερα που γιορτάζεις
τζι’ ότι ποθήσεις εύχομαι, εύκολα ν’ αποχτήσεις
την ευτυχία τζιαι χαρά, έσσω σου να στοιβάζεις
με λλία λόγια θα σου πω, χρόνια πολλά να ζήσεις.

Λονδίνο 11.1.2002