Κόσμον εγνώρισα πολλύν α
ρκάτες τζιαι μαστόρους
που τότες π’ εγεννήθηκα
ν’ ακούω εβαρήθηκα
για νόμους τζιαι για φόρους.

Μεν το κάμεις γυιε μου τούτον
δεν το επιτρέπει ο νόμος
μεν πουλήσεις, μεν γοράσεις
μεν πιεις, μεν διασκεδάσεις
θα σε πιάσει ο αστυνόμος.

Όπου πάεις, ό,τι κάμεις,
θέλεις άδειαν να βκάλεις
το μυαλόν σου μεν το δέρνεις
τίποτ’ εν τζιαι καταφέρνεις
σιέριν στην πούγκαν αν μεν βάλεις.

Εν ο φόρος τζιαι ο νόμος,
δκυο παιθκιά του σατανά
που έχουν πάντα τον αρκάτην
σαν τον γάαρον στ’ αλακάτιν
σιοινιασμένον να πεινά.

3.10.1987