Εις τους τόπους που τζιοιτάζουν τα σιεροπάμπορα
μιαν αμμαθκιάν αν ρίψεις
φίλε μου θ’ ανακαλύψεις
για ορισμένους φέρνει θλίψη
τζιαι για άλλους την χαρά.

Άλλους φέρνει στην πατρίδα τζι’ άλλους ξομακρύζει τους
για τζιείνους που αναχωρούσιν
τζιείνοι που τους ποσιερετούσιν
άθελα κλαμουρίζει τους.

Κατύσιη του που να ‘ρκαστεί βίζα τζιαι πασαπόρτιν
κάμνει πολλούς να το μισούν
εν πόρτα του παράδεισου
τζιαι κόλασης ξωπόρτιν.

Λονδίνο 1.4.2000