Που ούλλου του κόσμου τα αγαθά πας τουν’ την κοινωνίαν
τα μόνα πούβρα άσιλα νάχουν πολλήν αξίαν
τζιαι ζιουν μέσα στη θύμησην
θαρκούμαι εν η εχτίμηση τζ’ η αληθινή φιλία.

Ο κόσμος σήμερα άλλαξεν, όπου τζιαι να δικλήσεις
εχάθην η ευγένεια τζι’ εν έσιει οικογένειαν
δίχως παρεξηγήσεις.

Ο φίλος εν ο άδρωπος, που βρέξει ή σιονίσει
δίχως προφάσεις τζι’ αφορμές
στες δύσκολες σου τες στιγμές κοντά σου εννά βουρήσει.

Γλέπε τον φίλον τον καλόν περίτου που το φως σου
γιατί κοντά σου εννά βρεθεί τζι’ εννά σου συμπαρασταθεί
κάλιον που τον αρφόν σου.

Λονδίνο 3.8.1999