Σε σας που υποστηρίζετε
τον Ιερόν σκοπόν μας
για τα ανάπηρα παιθκιά
δεχτείτε που μεσ’ την καρκιάν
φίλοι το εφκαριστώ μας.

Τζιείνον τ’ ανάπηρον μωρόν
εχτίμησιν εννάσιει
δώστε χαμόγελον γλυκόν
γιατ’ έννεν χριστιανικόν
να του γυρίζεις ράσιην.

Γρειάζουνται βοήθειαν
τζιαι βούριστρα τζιαι σάσματα
βοηθάτε λλίον ρε παιθκιά
έχοw ψυσιήν, έχουν καρκιάν
είναι τζιαι τζιείνα πλάσματα.

Δώσε έναν χαμόγελον
τζιαι τη βοήθεια σου
γιατί εν πράξη Ιερή
αν θέλεις νάσιεις καθαρήν
φίλε μου την καρκιάν σου.

Βοήθα συμπατριώτη μου
δίχα καθόλου σκέψη
καμ’ έναν να χαμογελά
τζι’ ο πλάστης μας από ψηλά
τριπλά θα σου τα πέψει.

Λονδίνο 23.10.1999