Κανένας να μεν γελαστεί
ούτε ποπέ να φανταστεί
πως ότι αμμ’ αγαπήσει
πίκρες, φαρμάτζια τζιαι καμούς
δάκρυα τζι’ αναστεναγμούς
πως δεν θα συναντήσει.

Ο έρωτας φέρνει χαρές
στη σκέψην τζιαι στα μάθκια
μα φέρνει τζιαι αναποθκιές
που σαντανώννει τες καρκιές
τζιαι κάμνει τες κομμάθκια.

Άμμα μια αγάπη σκοτωθεί
τζιαι έναν αίσθημαν χαθεί
τζιαι πάει στα περασμένα
είναι σαν να σε σφάζουσιν
τζιαι τ’ όνειρα σου μοιάζουσιν
με σπίθκια χαλασμένα.

Του έρωτα οι αναποθκιές
άφτουν μεσ’ την καρκιάν φωθκιές
σιήλιοι καμοί σε βρίσκουν
μέσα σου γίνεται σεισμός
μπορεί να φεύκει ο δεσμός
μα οι καμοί μεινίσκουν.

Kingsbury 16.10.1975