Σήμερα που χαρούμενα γενέθλια γιορτάζεις
τζι’ ούλλοι γνωστοί σου που γυρόν
σου εύχονται μέλλον γερόν
τζιαι ευτυχίαν πόλιτζιην έσσω σου να στοιβάζεις.

Εγιώ έπιαα λόγια που καρκιάς μ’ εχτίμηση γεμάτα
τζι’ έμπλεξα τα σαν τα πλουμιά
τζι’ απλώνω τα σαν γιασουμιά
μεσ’ τη δική σου στράταν.

Η ευτυχία τζι’ η χαρά ναν’ πάντα συντροφκιά σου
άνετα πάντα να περνάς
τζι’ ούλλον τον κόσμον να τζιερνάς
με τα χαμόγελα σου.

Χαρούμενα γενέθλια τζι’ ευτυχισμένα γρόνια
πάντα νάσαι καλά εσού
χαρές να μπαίννουν έσσω σου
όπως τα σιελιόνια.

Χρόνια πολλά σού εύχομαι, με υγείαν φορτωμένα
που έναν κουμπάρον σου ποιητή
που εχτίμηση θα σου κρατεί
μεσ’ τουν’ τα μαύρα ξένα

Λονδίνο 2.10.1999