Με της καρκιάς το στόμαν σου θέλω να μου συντήσιεις
τζιαι ό,τι θέλεις ζήτα μου τζι’ εφτύς θα σου το δώσω.
Πε μου πως μεσ’ στα στήθκεια σου παλάτιν θα μου χτίσεις
τζιαι την καρκιάν σου με πλουμιά, αγάπης θα σου χτίσω.

Ζήτα μ’ αν θέλεις μ’ άγρια θηρία να παλέψω
στ’ αγκάθκια αλυπόλητος για σεν να παρπατήσω
τα άστρα που τον ουρανόν ζήτα μου να τα κλέψω
μα μεν μου πεις καμιάν φοράν, για να σε λησμονήσω.

Ζήτα μου ούλλα τα βουνά της γης να τα χαλάσω
τζιαι το νερόν της θάλασσας ούλλον να το ρουφήσω
κόμα τζιαι δηλητήριον για σεν να δοτζιημάσω
φτάννει να ξέρω στη ζωή πως εννά σε κερτύσω.

Forest Gate 29.10.1985