Αvrάν τζι’ αρτζιέψαν οι Τουρκαλλάες
τζι’ επομπαρτίζασιν τα χωρκά
Ελληνοκύπριοι με τες σιηλιάες
εγκαrαλείπασιν τον βορκάν.

Οι μιάλες δυνάμεις εστραωθήκαν
γυρίζουν ράσιην, παίζουν πελλόν
Ελληνοκύπριους μόνους τούς φήκαν
να καrαχτέρνουvrαι σαν τον φελλόν.

Μέσα στες στράτες στήνναν βουνάρκα
τους σκοτωμένους, γέρους-μωρά
τζιαι οι φονιάδες κάμναν τον κάρκαν
τζιαι εγλεvrούσασιν τη συφφοράν.

Με νόμους ζούγκλας εκατανrήσαμεν
να ζιούμεν σήμερα σαν τα χτηνά
τον κόσμον είπαμεν πως πολιτίσαμεν
μ’ ενν ούλλα λόγια, πολλά φτηνά.

Τωρά τζι’ αν κλέφτουσιν τζι’ αν σκοτώνουν
αθώον κόσμον μεσ’ στα στενά
ενναρτ’ η ώρα πον’ να πκ ιερώνουν
τες ατιμίες τους πολλ’ ακριβά.

Ως τζιαι τα σίδερα που τα χουμίζουν
τζιαι με ακρίφκιαν πολλήν πουλιούvrαι
έρκεται ώρα που δεν αξίζουν
γιατί σκουρκάρουσιν τζιαι καrαλιούvται.

Λονδίνο 15.8.1998