Έθελα νάχα δύναμιν τα όπλα να σωρέψω
που ούλλης της γης κάθε γωνιά
με δίχα συλλοήν καμιά
έννα τα καταστρέψω.

Γιατί θαρκούμαι ένει, ερκαλεία του σατανά
εφιάλτης του πλασμάτου
ο προμηθευτής θανάτου
που παράγει ορφανά.

Που την γην το κάθε όπλον, έθελα για να χαθεί
γιατί δυστυχία φέρνει
μέσα στη ζωήν μας σπέρνει
μόνον την καταστροφή.

Λοvδίvο 1.11.2001