Με της λογικής τη σκέψην θλίψην τζιαι μελαγχολίαν
με κάμποσον αθρωπισμόν
ο νους μου πάει στον σεισμόν
π’ εγίνην στην Τουρκίαν.

Σιηλιάες εν τα θύματα θωρείς τους τζιαι λυπάσαι
πέρκει τους λυπηθεί ο Θεός
γιατί ο πόνος εν ο ίδιος
όποια φυλή τζιαι νάσαι.

Μπροστά στον πόνον δεν έσιει θρησκείες τζιαι φυλές
σε άσιημην κατάστασιν
μετρά η συμπαράσταση
τζι’ οι πράξεις οι καλές.

Τα μίση φαραντζιήζουνται από τα περασμένα
τζιαι η συνείδηση βουρά
πας τζιείν’ τ’ αθώα τα μωρά
πον’ μες στη γην χωσμένα.

Στον κάθε έναν σεισμόπληχτον τζιεικάτω στην Τουρκίαν
πον’ σε άσιημην κατάστασιν
στέλλω τους συμπαράστασιν
κουράγιον τζιαι φιλίαν.

Λονδίνο 20.8.1999