Ακούσετε τ’ Αμερικάνου
ρε κοπέλια τί λαλεί;
Γιατί τουτ’ η φασαρία;
Εν τζι’ έκαμεν η Τουρκία
εις την Κύπρον εισβολήν.

Δεν υπάρχουν αγνοούμενοι,
πρόσφυγες ή ορφανοί,
τούτον το διαπιστώνουν
τζιαι το διαβεβαιώνουν
Τούρτζιοι τζι’ Αμερικανοί.

Οι στρατιώτες που λαλούμεν
πως εκάμαν κατοχήν
άδικα ελυπήσαμεν τους
τζι’ επαρεξηγήσαμεν τους,
ήρτασην για εξοχήν.

Αναρωθκιέται ο Αμερικάνος
πού εβρέθην ο καμός
οι Τούρτζιοι επαρεξηγηθήκαν
τζι’ εν π’ ACCIDENT π’ εσκοτωθήκαν
o Ισαάκ τζι’ ο Σολωμός.

Ο Τούρκος εν φιλήσυχος
τζιαι θέλει την ειρήνη
δεν γυρεύκει φασαρίαν
φτάνει η Κύπρος επαρχία τ
ους εφεντήδες να γίνει.

Τούτα λέει ο Αμερικάνος
τζιαι θυμώνεται μ’ εμάς
τζιαι μιτά μας νεβριάζει
μ’ εγιώ θαρκούμαι παραδκια­ βάζει
ιστορίες της Χαλιμάς.

Λονδίνο 26.7.1998