Ερέξαν τα Χριστούγεννα κουτσά-στραβά τζιαι φέτος
ήπιαμεν τζιαι τα πούρα μας
τζι’ έμπην πας την καμπούραν μας
ακόμα έναν έτος.

Ο Father Christmas ξήχασεν δώρα να μας χαρίσει
κόμ’ άφτη το καντήλιν μου
τζιαι ως του γρόνου φίλοι μου
άξιος πον’ να ζήσει.

Το τι θα φέρει δεν ξέρω ο γρόνος ο τζιυνούρκος
κουβέντες αρκηνέφκουσιν
άραγες εν νά τα ‘βρουσιν
o Γρισκιανός τζι’ ο Τούρκος;

Θα λύσουν το Κυπριακόν; Εν να ξανάρτ’ η αγάπη;
Εις τον βορκάν θα ρέξουμεν;
Οξά εν να ξαναπαίξουμεν
γιαλέλιν του Αράπη;

Τούτες εν οι ερωτήσεις του ποιητή του Γρίβα
μα εγιώ εν κρώννουμαι κανενός
τζιαι ώσπου είμαι ζωντανός
θα ζιω με την ελπίδα.

Λονδίνο 26.12.2002