Yiannis Grivas

POET • ACTOR • PLAYWRIGHT

Category: ΕΡΩΤΙΚΑ Page 1 of 3

ΣΤΟΥ ΑΔΗ ΤΑ ΚΑΝΤΖΙΕΛΙΑ

Άμμαν εννάρτει η ώρα μου, τουν’ τη ζωή ν’ αφήσω
τζιαι τούτον τον ψευτόκοσμον, να τον ποσιαιρετήσω
θέλω τον ποσιαιρετισμόν για να γινεί με γέλια
εγιών’ εν θ’ ακούω ή να θωρώ
μα έξερε θα σε καρτερώ
στου άδη τα καντζιέλα.

Read More

SWEET TENDER MOMENTS

Sweet tender moments don’t ever leave me
You make my life as light as a feather
My true companion be always with me
Ι want those moments to last forever.

Read More

ΑΣΤΕΙΑ (ΤΣΙΑΤΤΙΣΤΑ)

Ε,ε, Εφίλησα την τζι’ είπε μου δεν εξαναφιλήθην
ζωγράφιζεν τα σιείλη μου
μ’ είπαν της τζι’ έξι φίλοι μου
τζι’ άκουσα δεν αρνήθην.

Read More

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΓΑΠΗ

Η παράνομη αγάπη είναι κόλαση σωστή.
Αγαπάς κάποιον τζι’ αγαπά σε
μα κάθε λεπτόν φοάσαι
μεν’ τυχόν τζιαι ακουστεί.

Read More

Ο ΑΝΤΖΙΕΛΟΣ ΜΟΥ

Όφτζιερη ήτουν η ζωή μου δίχως νόημα κανένα
τζι’ έβαλλα τα με τη μοίρα έκλαια τα χάλια μου.
Η χαρά τζιαι η αγάπη ήτουν άγνωστα σε μένα
μα ένας άντζιελος εν π’ ήρτεν τζι’ έμπην μεσ’ τ’ αγκάλια μου.

Read More

ΤΖΙΕΙΝΟΝ ΤΟ ΚΑΤΙ

Που τότες που σε γνώρισα μέσα μου έμπην κάτι,
εν κάτι που δεν φαίνεται, εν κάτι που το νιώθω.
Τζιείνον το κάτι, εγέμωσεν τα σωθικά μου αγάπην
τζιαι τη ζωή μου έκαμεν να ξυσιειλά μ’ αγάπην.

Read More

ΑΝΤΖΙΕΛΕ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΜΟΥ

Αντζιελε των ονείρων μου τζιαι της καρκιάς μου σκέψη
άψες στα στήθκεια μου φωθκιάν
πόσον τζιαιρόν τουτ’ η καρκιά
θάρκεσαι εν ν’ αντέξει;

Read More

ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΤΗΣ ΠΑΝΤΡΕΙΑΣ

Του κόσμου τα παράπονα ο ποιητής συνάει
πίκρες χαρές τζιαι κρίματα
ζυμώννει, κάμνει ποιήματα
κρατεί τα όπου πάει.

Read More

ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΜΟΥ

Τραντάφυλλον της σκέψης μου, άντζιελε της καρκιάς μου
παρηορκά του πόνου μου, ταίριν της συντροφκιάς μου
μεσ’ την καρκιά μου σ’ έβαλα, μεσ’ την καρκιάν μου σ’ έχω
εσού μου δκιάς παρηορκάν τα βάσανα ν’ αντέχω.

Read More

ΜΕΣΑ ΜΟΥ ΕΝΙΩΣΑ ΣΕΙΣΜΟ

Τα μάθκια σου τα καφεθκιά
απού την πρώτην αμμαθκιάν
που ρίψαν στα δικά μου
μηνύματα μου σύρασιν
τζιαι λαμπρατζιές επήρασιν
εφτύς τα σωθικά μου.

Read More

ΑΤΕΛΕΙΩΤΗ ΑΓΑΠΗ

Αχ τζιαι να μπόρηες να μπεις να δεις μεσ’ την καρκιάv μου
το τι νιώθω για λλόου σου το τι λαλεί για σένα.
Αμφιβολίες εν θάσιεις στα λόγια τα δικά μου
τζι’ ούτε ποπ’ είσιεv να μου πεις δκυο λόγια πικραμμένα.

Read More

ΒΑΣΑΝΟΝ ΤΗΣ ΚΑΡΤΟΥΛΛΑΣ ΜΟΥ

Βάσανον της καρτούλλας μου τζιαι του μυαλού μου σκέψη
κρούζω με μιαν σου αμμαθκιάν
πόσον τζιαιρόν τουτ’ η καρκιά
θαρκέσαι εν’ ν’ αντέξει;

Read More

ΩΣΠΟΥ ΕΧΩ ΠΑΝΩ ΜΟΥ ΠΝΟΗ

Άθελα μου σε πίκρανα,
συγνώμη σου ζητώ
συγχώρα μου τζιαι ώσπου ζιω
όρκον σου κάμνω δυνατόν
πως εννά σ’ αγαπώ.

Read More

ΠΟΣΟΝ Σ’ ΑΓΑΠΩ

Αγάπησα σε που καρκιάς μα σαν να μεν’ πιστεύκεις
τζι’ έσιει τωρά λλ.ίον τζιαιρόν
παθθαίννεις όπως το μωρόν
τζιαι τα φιλιά τζιηεύκεις.

Read More

ΒΑΣΙΛΙΤΖΙΑ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΜΟΥ

Βασιλιτζιά της σκέψης μου τζιαι της ζωής μου φκιόρον
τούτη καρκιά που σ’ αγαπά
τζι’ ούλλον για σέναν αχτυπά
θα σου την κάμω δώρον.

Read More

ΣΤΟ ΠΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΚΑΡΚΙΑΣ ΜΟΥ

Στης καρκιάς μου το δευτέριν τ’ όνομαν σου έχω γραμμένο
με μελάνιν της αγάπης, πον’ ημπόρει να σβηστεί.
Μεσ’ στα στήθη μου παλάτι έχω σου εγιώ χτισμένο
τζι’ ώσπου ζιω τζιαι αναπνέω δεν ημπόρει να σβηστεί.

Read More

Ο ΜΕΘΥΣΜΕΝΟΣ

Έναν μπεκρή είχα συναντήσει κάποιο βράδυ
ακουμπισμένο στου στενού μου τη γωνιά
ένα όνομα διαρκώς να ψιθυρίζει
και για παρέα μια μπουκάλα είχε αγκαλιά.

Read More

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΥΧΕΣ

Σε μιαν ψυσιήν που με πονά
τζιαι το καταλαβαίνω
δίχως να καθυστερήσω
που καρκιάς εννά χαρίσω
τες ευχές των Χριστουγέννων.

Read More

ΕΙΣΑΙ

Είσαι της καρκιάς μου η σκέψη
του μυαλού μου η συντροφκιά
τού έρωτα μου η κάθε λέξη
της αγάπης μου η φωθκιά.

Read More

Η ΓΟΡΑΣΜΕΝΗ ΑΓΑΠΗ

Ενν η φτώσεια τζι’ η μιζέρκα που μας έσμειξεν εμάς
τζιαι τα πλούτη της καρκιάς μας ενν’ η αγάπη μονιχά.
Τα φιλιά μου τζιαι τα χάθκια θάσιεις ότι πεθυμάς
φτάννει νάχουμεν αγάπη, τζι’ ας ηζιούμεντε φτωχά.

Read More

Page 1 of 3

© Yiannis Grivas 2020 All Rights Reserved

error: Content is protected !!