ΠΟΙΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΓΡΙΒΑ
ALBUM: ΜΕ ΤΗΣ ΚΑΡΚΙΑΣ ΜΟΥ ΤΑ ΦΤΕΡΑ
ΠΟΙΜΑ: Η ΦΙΛΙΑ

© Yiannis Grivas 2002 – All rights reserved.

Music by Zacharia “Sugar” Hajishacalli